Havrania skala

Z vrcholu skaly je panoramatický výhľad na masív Chlmu (726 m n. m.) medzi Rudnom nad Hronom a Brehmi, v prostredí ktorého sa nachádzajú rudné žily rudnianskeho ložiska, intenzívne ťaženého v rovnakom stredovekom období ako žilník Reissenschuch.

Je 10 minút od Červenej skaly

http://www.zvonicka.sk/#havraniaskala