Kohútovo

Pútnické miesto začalo písať svoju históriu v roku 1863, kedy za veľkého nedostatku vody ovca vyhrabala prameň pitnej vody. Neskôr Novobančania u nej zistili aj liečivé účinky, začalo sa hovoriť o zjaveniach a postupne sem začali prichádzať náboženské sprievody – púte, aby vzdali hold nepoškvrnenej Panne Márii. V meste vznikla „Mariánska spoločnosť“, ktorá si dala za cieľ starať sa o toto miesto a skrášľovať ho. Zásluhou mešťana Georga Nemčoka bola postavená socha blahoslavenej Panny Márie, ktorá bola vysvätená 3. septembra 1865 miestnym farárom Alexejom Peťkom. Toto miesto vyhlásil banskobystrický biskup Štefan Moyzes v júni 1866 za milostivé. Z milodarov pútnikov bola už v r. 1869 postavená neogotická kaplnka. Základný kameň kaplnky bol požehnaný 17. mája 1869. Hotová kaplnka bola vysvätená 12. septembra 1869. Obkolesená je malou botanickou záhradou. V mieste sa nachádza vzácny a ojedinelý exemplár s výškou 34 m – Sekvojovec mamutí. Tradične sa tu konajú púte v máji a k mariánskemu sviatku v septembri. Pri príležitosti 150. výročia vzniku pútnického miesta bolo opätovne sfunkčnené, skrášlené a doplnené o ružencový chodník a reliéf a dvojkríž sv. Cyrila a Metoda

http://www.zvonicka.sk/#kohutovo