Vodná nádrž Tajch, Nová Baňa

Tajch (z nemeckého Teich) je umelá vodná nádrž v katastri Novej Bani, asi 3,5 km od Námestia slobody.

Pôvodne bola vybudovaná pre banské účely. Od roku 1965 je prístupná pre rekreačné účely. Pôvodná hrádza bola zničená záplavami na sklonku šesťdesiatych rokov 20. storočia. Novobanský Tajch nie je prepojený so štiavnickými tajchmi a nikdy netvoril súčasť ich sústavy. Je odvodňovaný do Kýzového (Novobanského) potoka v povodí Hrona.

Tajch je ideálny na plávanie, rybolov, vodné bicyklovanie, občerstvenie, camping a v zimnom období na korčuľovanie.

Po poslednom meraní znečistenia sa zistilo, že Tajch nie je vhodný na kúpanie.

http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/ludia-kupu-stoke-tajch-novej-bani-je-znecisteny-fekaliami.html