Zvonička

Pôvod malebnej historickej zvonice ukrytej v lesoch nad mestom Nová Baňa siaha do druhej polovice 19. storočia. V tomto období  vyrástlo na úpätí vrchu Háj pútnické miesto s kaplnkou, ktorú Novobančania plánovali vybaviť zvonmi. Keďže však zistili, že zvuk zvonov by z kaplnky nedoľahol do mesta, rozhodli sa postaviť pre ne na neďalekom, lepšie situovanom mieste samostatnú zvonicu. Okolo tejto zvonice vyrástol neskôr rekreačný areál pomenovaný „Zvonička“. Nachádza sa tu posedenie i chránené ohnisko. V areáli predstavujúcom prvú zo zastávok rovnomenného okružného náučného chodníka začínajúceho pri železničnej zastávke v Novej Bani sa nachádza informačný panel, ktorý návštevníka poučí o histórii tejto jednoduchej, lež zaujímavej stavby.

http://www.zvonicka.sk/#zvonicka

 http://ziar.sme.sk/c/7921101/mesto-obnovi-stary-tanecny-parket-na-zvonicke.html