Červená skala

Červená skala poskytuje zaujímavý výhľad na časť mesta a na východné svahy Pohronského Inovca, do údolia rieky Hron a hrebeň Štiavnických vrchov s dominujúcimi vrchmi Ťatiar (734 m n. m.) a Priesil (747 m n. m.). Poskytuje tiež výhľad na oblasť Putikovho vrchu, najmladšej sopky v strednej Európe s troskovým sopečným kužeľom a plošinou tvorenou bazaltovým lávovým prúdom (nad kameňolomom).

Poskytuje horolezecké výstupové cesty s obťažnosťou 7+ – 10-, ktoré sú zaistené skobami, kruhmi a nitmi.

http://www.zvonicka.sk/#cervenaskala

http://www.jamesak.sk/sprievodca/spr_cers.htm